Czym jest system ERP?

Skrót ERP pochodzi od angielskich słów: enterprise resource planning. Możemy je przetłumaczyć jako: planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem systemów erp jest połączenie wszystkich działów i funkcji w danej firmie. Oprogramowanie erp pozwala wykorzystać jedną bazę danych. Firma dzięki takiemu zabiegowi posługuje się jednym zbiorem informacji.

co to jest system erp

W dzisiejszej rzeczywistości przed każdym przedsiębiorstwem jest mnóstwo wyzwań. Jednym z nich jest umożliwienie dostępu do kluczowych ale i aktualnych informacji. Stanowi to priorytetowy czynnik w skomplikowanym procesie podejmowania decyzji. Bardzo często mamy sytuację, że różne informację firmowe są rozproszone w kilku bazach danych lub kilku programach. Jako przykład można wymienić, iż stany magazynowe znajdują się w jednej bazie danych, a natomiast informację dotyczące danych o klientach w zupełnie innym programie. W większości przypadków programy te nie są w żaden sposób połączone ze sobą. Zazwyczaj są samodzielnie tworzone przez pracowników i działają niezależnie od siebie.

Możliwości systemu ERP

Systemy erp stwarza więcej możliwości. Korzystając z tego rozwiązania nie napotkamy na powyższe ograniczenia. System erp wszystkie informacje magazynuje w jednej bazie danych. Przykładowo, jeżeli jeden z pracowników magazynu wprowadzi pewne informacje do systemu, przy wykorzystaniu modułu magazynowego, dane te będą bez większych problemów dostępne we wszystkich innych działach w przedsiębiorstwie. Dzięki temu pracownik biurowy może przekazać pełną i kompletną informację kierowcy o miejscu przechowywania danej palety z towarem. Inny przykład może być taki, że sprzedawca przyjmując zamówienie od klienta, ma dostęp do wszystkich danych potrzebnych by zrealizować zlecenie.

oprogramowania erp dla firmKolejnym problemem stwarzającym niekomfortową pracę i niestety bardzo często spotykanym przy pracy bez wykorzystania systemu erp lub przy pracy ze starszymi programami jest praca z danymi, które nie są dostępne w czasie rzeczywistym. Informację te w takich przypadkach są uaktualniane tylko co pewien czas. Jeden raz w ciągu godziny, dnia, tygodnia albo miesiąca. W systemach klasy ero takie sytuacje nie mają miejsca. Wprowadzone informacje dostępne są od razu. Oznacza to, że każde nawet nie poprawne dane mamy w systemie natychmiast po ich wprowadzeniu. W związku z tym, każdy użytkownik powinien zachować należytą ostrożność podczas wprowadzania informacji. Dlatego ważne jest aby zawsze w systemie erp znajdowały się wyłącznie poprawne dane.

System erp daje możliwość przedsiębiorstwom prowadzenie księgowości jak i zarządzanie rozmaitymi obszarami działalności. Mogą one wspierać dystrybucję, serwis i produkcję. System erp konfiguruje się w taki sposób, aby dopasować go do danych wymogów w firmie. Może być on wielokrotnie modyfikowany i zmieniany tak, aby spełniał wymagania przed nim stawiane.

Dostęp do informacji w systemie erp jest prosty, łatwy i zazwyczaj intuicyjny. Jednak obowiązkowa jest poprawna autoryzacja dostępu. Jego zakres uzależniony jest od na przykład stanowiska lub roli pełniącej w organizacji.

Źródło:
1. https://odl.com.pl/czym-sie-rozni-system-erp-od-crm/
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_zasobów_przedsiębiorstwa