Czemu przegląd gaśnicy jest tak ważny?

Żywioł ognia to jedna z najniebezpieczniejszych sił natury. Wiadomo jednak, że bez ognia nie ma życia. Jak mówi przysłowie: każdy kij ma dwa końce więc i w tym przypadku jest podobnie.

Przegląd gaśnicy w firmie bhpiww w Biłgoraju

Bezpieczeństwo przede wszystkim


Bezpieczne korzystanie z ognia daje wiele satysfakcji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każde nawet minimalne odstępstwo od zasad korzystanie z niego, może skończyć się tragicznie. Jeżeli jednak dojdzie już do tragicznych konsekwencji w postaci pożaru, zawiadamiamy straż pożarną. Najpierw, jeśli to możliwe sami staramy się ugasić pożar. Używamy w tym celu koców, wody, gaśnic lub innych akcesoriów przeciwpożarowych.

Obowiązkowy przegląd gaśnicy

Rozróżniamy kilka rodzajów gaśnic przeciwpożarowych. Zależy to od źródła ognia, miejsca pożaru oraz od tego co się pali. Gaśnice mają określony okres przydatności, dlatego przegląd gaśnicy powinien odbyć się w określonym terminie. Odpowiedni pracownik straży pożarnej dokonuje przeglądów i konserwacji gaśnicy. Czasem konieczna jest jej naprawa lub wymiana wkładu. Niesprawne gaśnice nie spełnią pokładanych w nich nadziei, co może skończyć się tragicznie. W zakładach pracy, magazynach czy innych pomieszczeniach służbowych gaśnice przeciwpożarowe muszą znajdować się w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich. Dojście do nich nie może zostać zatarasowane lub zasłonięte. Zakładowy behapowiec na spotkaniach z pracownikami podległe mu placówki zawsze na to uczula.

Przyczyny pożarów


Przyczyny pożarów są różne. Największy procent incydentów zachodzi na skutek nieuwagi, brawury czy nonszalancji człowieka. Na dalszych miejscach znajdują się niesprawne urządzenia elektryczne, wyładowania atmosferyczne i różnego rodzaju niepożądane iskrzenia wywołane podczas eksploatacji urządzeń. Bliskość łatwopalnych przedmiotów znajdujących się przy urządzeniach emitujących ciepło również może doprowadzić do zaprószenia ognia.

Gaśnica po przeglądzie w firmie bhpiww w Biłgoraju

Jak zapobiec pożarom?


Ograniczenie możliwości powstania pożaru pozwala niemal na całkowite bezpieczeństwo. Z roku na rok jakość gaśnic jest udoskonalana. W laboratoriach dokonuje się nieodzownych badań nad nowymi chemikaliami, mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Na specjalnych obiektach przeprowadzane są testy na nowych rodzajach gaśnic. Tam również testowana jest odzież przeciwpożarowa.
Najskuteczniejszym sposobem niedopuszczenia do wybuchu pożaru jest stuprocentowa ostrożność. Przestrzeganie przepisów bhp i kierowanie się zdrowym rozsądkiem daje tę gwarancję.

Środki bezpieczeństwa


Pamiętać należy, by do gaszenia pożaru używać zawsze odpowiednich rodzajów gaśnic. Czasami źle użyta gaśnica może przynieść odwrotnie tragiczny skutek. Przeglądy gaśnic, konserwacje i naprawy, zapewniają ich sprawność. Dobrze wyszkolona załoga zakładu pracy nie pozwoli na zaprószenie ognia. A gdy jednak dojdzie do tego bez jej winy, to i tak ugasi go sprawnie. Tragiczne skutki pożarów to nie tylko strata mienia czy ludzkiego zdrowia i życia. To również zatruwanie środowiska.

No thoughts on “Czemu przegląd gaśnicy jest tak ważny?”

Leave your comment

In reply to Some User

Naciśnij F10, aby przełączyć w tryb pełnoekranowy.